Pomoc na każdym etapie realizacji produkcji kontraktowej: zadzwoń!

WSPIERAMY

neuca_fundacja
stowarzyszenie_droga

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia powstała w 2013 roku. Działalność Fundacji pozwala NEUCA jeszcze lepiej wypełniać misję społeczną, którą rozumiemy jako budowanie kultury zdrowia. Kluczowym celem, jaki sobie stawiamy zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, wspierając polskich farmaceutów. Dąży do zwiększenia dostępności specjalistycznej opieki lekarskiej i farmaceutycznej. Edukuje i zwiększa świadomość społeczną w zakresie najczęściej diagnozowanych chorób. Pomaga w dostępie do terapii. Działania realizuje we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia. Fundacja NEUCA Dla Zdrowia to nowa perspektywa dla działań prospołecznych NEUCA.

Fundacja DROGA

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Nie rozdaje jednak ludziom jedynie dóbr materialnych, ale pracuje nad tym aby uwierzyli w to, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Działalność charytatywną rozumiemy przede wszystkim jako naukę radzenie sobie w świecie. Zamiast ryby trzeba nauczyć człowieka łowić i dać mu wędkę. To jest prawdziwa pomoc. Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, należy organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną.